Srpen 2010

Texty ||| KH ||| OFTB II MU II B-S II TD

13. srpna 2010 v 15:10
TEXTY z alba
(Kliknutím na obrázek alba se Vám objeví list textů)

  • Others:

Would You Care

13. srpna 2010 v 15:08
get used to it katy
everyone trashes you under the table
as theyre smiling at your face
cruel words like a stun gun
life can be hum drum
knock to the ground oh

but if you got them talking
staring and stalking
you know its working
but you only get a minute or two

caz nobody hates you
are you aware
you're just one note in a symphony
nobody needs you
nobody's there
your name wont go down in history
live on in infamy
but to the point
would you care
would you care, would you care

get used to it katy
people's attention
sure is focused on you
your the subject of the day
they need something to speak about
no need to freak out
tomorrow is over
today you got them talking
staring and stalking
you know its working
but you only get a minute or two

caz nobody hates you
are you aware
you're just one note in a symphony
nobody needs you
nobody's there
your name wont go down in history
live on in infamy
but to the point
would you care

mean worlds, mean words, mean thoughts, meanwhile
dont let it get to you
girl dont cry
they lie
dont let it get to you
get used to it

nobody hates you
are you aware
you're just a note in a symphony
nobody needs you
nobody's there
nobody, nobody, nobody

caz nobody hates you
are you aware
you're just a note in a symphony
nobody needs you
nobodys there
your name wont go down in history
live on in infamy
but to thepoint
would you care
but to the point
would you care
would you care, would you care

Times Up

13. srpna 2010 v 15:06
I've played the song,
now it drives me crazy
I've run the race
now I'm too damn lazy
this love of ours
Is a fading photograph yeah yeah
now I must approach to life today,
seems a little different,
hard to say,
but it looks like the end.

Times up,
promise this time I'll get it off
Better we slam the door shut
didn't you know if nothing
changes nothing changes.
Times up,
promise this time I'll get it off
better we turn the lights off
love is a train we wait for it
even when it's gone.

We've surfed the wave
now we've hit the short end
weÂ've squeezed the fruit
till thereÂ's no more juice left.
We're both so good
good at keeping up the lie yeah yeah
hey but no one's got to die
We can get it in prospective,
kiss my lips
life is what we make it.

Times up,
promise this time I'll get it off
better we slam the door shut
didn't you know if nothing
changes nothing changes.
Times up,
promise this time I'll get it off
better we turn the lights off
love is a train we wait for it
even when it's gone.

As I'm waving you goodbye
I want you to smile
save a picture in your frame
file it right next to my name
I'm willing to die
for love willing to try
but not willing to lie for love
I know that this cakes already baked
now its burning burning.

We can get it in prospective,
kiss my lips
life is what we make it

Times up,
promise this time I'll get it off
better we slam the door shut,
didn't you know if nothing
changes nothing changes.
Times up,
promise this time I'll get it off
better we turn the lights off
love is a train we wait for it yeah yeah
even when it's gone.
Times up,
promise this time I get enough,
promise this time I'll get it off
love is a train we wait for it
even when it's gone

Circle The Drain - Překlad

13. srpna 2010 v 14:57
V poslední době si říkáš
Po posledním řádku můžeš vycouvat
To není ani dovolená
Nic na oslavu-vu-vu...

Můžeš říct sto důvodů, proč
A říkat, že jsi opravdu chtěl zkusit
Kdybych měla niklák pro každýho
Zkrachovala bych

Myslela jsem, že jsem výjimka
Mohla bych předělat tvojí závislost
Mohl bys být největší
Ale raději jsi zbytečný

Usínáš
během předehry
Protože prášky, co bereš
jsou tvoje silná stránka
Neudržím tě
Když tě vidím padat dolů

Chci být tvoje milenka
Ne, do p*dele tvoje matka
Nemůžu být tvá spasitelka
Nemám sílu
Už tu nebudu a
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu

Říkáš, že musíš psát svoje básně
Ať ti pomáhá noční spánek
Jsi ten, co opovrhuje
Stereotypy-typy-typy...

Myslíš si, že fakt válíš
Ale ve skutečnosti jsi k smíchu
Kdybys držel svět v dlani
udusil bys ho, do p*dele

Měla jsem být tvým partnerem
Mohla jsem změnit tvůj osud
Říkáš, že mě miluješ
a ráno si to nebudeš pamatovat

Usínáš
během předehry
Protože prášky, co bereš
jsou tvoje silná stránka
Neudržím tě
Když tě vidím padat dolů

Chci být tvoje milenka
Ne, do p*dele tvoje matka
Nemůžu být tvá spasitelka
Nemám sílu
Už tu nebudu a
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu

(Oh, oh, oh ... Jo ...)

Usínáš
během předehry
Protože prášky, co bereš
jsou tvoje silná stránka
Neudržím tě (Neudržím tě)
Když tě vidím padat dolů (Neudržím tě)

Chci být tvoje milenka
Ne, do p*dele tvoje matka
Nemůžu být tvá spasitelka
Nemám sílu
Už tu nebudu a
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu
Dávej si pozor na díru do kanálu

Dávej si pozor na díru do kanálu

Dávej si pozor na díru do kaná-á-álu

(Ta-ra-ra-ra-tap-tap-tap-tap. ..)

Usínáš
během předehry
Protože prášky, co bereš
jsou tvoje silná stránka
Neudržím tě
Když tě vidím padat dolů..

Circle The Drain

13. srpna 2010 v 14:56
This is the last time you say
After the last line you break
It's not even a holiday
Nothing to celebrate-brate-brate...

You give a hundred reasons why
And say you're really gonna try
If I had a nickel for everytime
I'd overbank

Thought I was the exception
I could rewrite your addiction
You could have been the greatest
But you'd rather get wasted

You fall asleep
during foreplay
'Cause the pills you take
are more your forté
I'm not sticking around
to watch you go down

Wanna be your lover
Not your fucking mother
Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay and
watch your circle to drain
Watch your circle to drain
Watch your circle to drain

You say you have to write your rhymes
Whatever helps you sleep at night
You've become what you despise
A stereotype-type-type...

You think you're so rock and roll
But you're really just a joke
Had the world in the palm of your hand
But you fucking cho-o-o-o-oked

Should've been my team mate
Could've changed your fate
You say, that you love me
You won't remember in the morning

You fall asleep
during foreplay
'Cause the pills you take
are more your forté
I'm not sticking around
to watch you go down

Wanna be your lover
Not your fucking mother
Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay and
watch your circle to drain
Watch your circle to drain
Watch your circle to drain

(Oh, oh, oh ...Yeah...)

You fall asleep during foreplay
'Cause the pills you take
are more your forté
I'm not sticking around (I'm not sticking around)
to watch you go down (I'm not sticking around)
Wanna be your lover
Not your fucking mother

Can't be your savior
I don't have the power
I'm not gonna stay and
watch your circle to drain
Watch your circle to drain
Watch your circle to drain

Watch your circle to drain

Watch your circle to drai-ai-ain

La la da da da da, da, da
La la da da da da, da, da

You're goin' down

You fall asleep
during foreplay
'Cause the pills you take
are more your forté
I'm not sticking around
to watch you go down

Not Like The Movies - Překlad

13. srpna 2010 v 14:55
Položil to na mě, dala jsem si to,
Jako když tu není nic špatného.
To se nehodí,
To nebylo v pořádku.
Nebyla jen velikost.
Říkají, že víš,
Když víš.
Nevím.

Necítila jsem
Pohádkový pocit, ne.
Jsem hloupá holka
Ještě sním, že bych mohla.

Pokud to není jako ve filmech,
Je to tak, jak to má být, jo.
Když on je Ten,
Otevřu se,
A můj svět zastaví svůj běh
A to je jen začátek, jo.

Sněhurka řekla, když jsem byla ještě malá,
"Jednoho dne přijde můj princ."
Tak čekám na ten den.
Říká se, že je těžké, splnit svůj závazek,
Najít svou lepší polovinu.
Tak, že utvoříme dokonalé tvary.

Pokud hvězdy nejsou srovnané,
Pokud tomu tak není, zastavte čas,
Pokud není vidět znamení,
Čekejte na něj.
Na sto procent,
S každým utraceným halířem.
Bude ten,
Kdo dokončí tvé rozsudky.

Pokud to není jako ve filmech,
Je to tak, jak to má být, jo.
Když on je Ten,
On se otevře,
A můj svět zastaví svůj běh
A to je jen začátek, o-oh, jo.

Protože já vím, že jsi tam,
A tvoje, tvoje láska pro mě přišla, oh.
Je to bláznivý nápad, který jsi udělal
dokonale do mě vidíš.

Jen stejně jako filmy.
To je tak, jak to bude.
Filmový a dramatický s perfektním koncem, o-oh.
To není jako ve filmech, oh.
Ale bude to tak, jo
Když on je Ten,
Ty se otevřeš,
A můj svět zastaví svůj běh,
A to je jen začátek.

Not Like The Movies

13. srpna 2010 v 14:54
He put it on me, I put it on,
Like there was nothing wrong.
It didn't fit,
It wasn't right.
Wasn't just the size.
They say you know,
When you know.
I don't know.

I didn't feel
The fairytale feeling, no.
Am I a stupid girl
For even dreaming that I could.

If it's not like the movies,
Thats how it should be, yeah.
When he's the one,
I'll come undone,
And my world will stop spinning
And that's just the beginning, yeah.

Snow white said when I was young,
"One day my prince will come."
So I wait for that date.
They say its hard to meet your match,
Find my better half.
So we make perfect shapes.

If stars don't align,
If it doesn't stop time,
If you cant see the sign,
Wait for it.
One hundred percent,
With every penny spent.
He'll be the one that,
Finishes your sentences.

If it's not like the movies,
Thats how it should be.
When he's the one,
He'll come undone,
And my world will stop spinning,
And thats just the beginning, o-oh yeah.

'Cause I know you're out there,
And your, your love came for me, oh.
It's a crazy idea that you were made,
Perfectly for me you'll see.

Just like the movies.
That's how it will be.
Cinematic and dramatic with the perfect ending, o-oh.
It's not like the movies, oh.
But that's how it will be, yeah.
When he's the one,
You'll come undone,
And your world will stop spinning,
And it's just the beginning.

Milk Milk Lemonade

13. srpna 2010 v 14:48
Milk Milk Lemonade

Milk milk lemonade round the back's where chocolates made. 4x

I know you're thirsty baby standing in the heat.
I got the juicy fruit; the sweet peaches and cream
You wanna wet your whistle, come and have a drink. (Ice cold)

Cool as a cucumber, you're coming on to me.
You say I got the ripest melons on the street.
My honey dew and your banana make a treat.

Cause baby don't you know all the boys are jelly of you?
(The first comes, first serve)
Don't you know that it's so delicious, yummy, and new?
(The first comes, first serve)
So bottoms up!

Milk milk lemonade round the back's where chocolates made. 4x

You'll have to cut your calories when you're with me.
Because my sugar gonna give you cavities.
Don't wanna share me cause I'm such a tasty treat.
(Yum yum)

I'll let you double dip it in your favorite sauce.
I'll even let you eat the cherry on the top.
You'll beg for seconds in a diabetic shock.
(What?)


Cause baby don't you know all the boys are jelly of you?
(The first comes, first serve)
Don't you know that it's so delicious, yummy, and new?
(The first comes, first serve)
So bottoms up!

Milk milk lemonade round the back's where chocolates made. 4x

Open 24-hours, more than 31 flavors to satisfy your craving.
I know you're sick of the Kool-Aid; I've got an upgrade.
One sip you'll be salivating.

Milk milk lemonade round the back's where chocolates made. 5x

U Can Look But U Can't Touch

13. srpna 2010 v 14:47
Speaking: Oh my god were you looking at her butt?
U're such a good boy & let's keep it the way
ur going out with ur guys tonight & u can flirt boy shut the window .....
they'll get u drunk, misbehave allright?..allright
yeah ..i let u walk the line coz u come home everytime & i won't never give u reasons not to
Pont: U're such a good boy & let's keep it the way
yeah let's keep it the way *2

Chorus:
u can look but u can't touch
U can look, don't touch( don't touch) ,u can look but u can't touch ( aaaaaah)
u can look but u can't touch ,u can look at her butt (her butt) , u can look but u can't touch her butt (aaaaah)
dont touch , don't even think about it

i'll b ur bad girl, when u came lately tonight, i can treat u & feed ur appetite
u wouldnt dare leave me home alone too long & get me thinking really something's wrong
Yeah, i'll let it u ....my line, u'll b the captain everytime
I'll let u think u're in control of this shit

Pont: u such a good a boy & let's keep it the way
yeah let's keep it the way *2

chorus * 4
u can look but u can't touch
U can look, don't touch( don't touch) ,u can look but u can't touch ( aaaaaah)
u can look but u can't touch ,u can look at her butt (her butt) , u can look but u can't touch her butt (aaaaah)
dont touch , don't even think about it

us only saying baby *2
U can look but u can't touch her butt (what?)

i saw u looking at her butt, it's a J E L L O
U sai u get me another drink, but i saw u say hello
u think i'm blind, u think i'm deaf, u think i'm dumb
i aint ur ...... honey
i'm ur number one
Don't u forget Punk ...

chorus * 4
u can look but u can't touch
U can look, don't touch( don't touch) ,u can look but u can't touch ( aaaaaah)
u can look but u can't touch ,u can look at her butt (her butt) , u can look but u can't touch her butt (aaaaah)
dont touch , don't even think about it

look look look, don't touch, don't touch * 3